Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Fordeling

Fordeling av kompensasjonen

Vederlag til norske individuelle rettighetshavere fordeles gjennom Norwacos medlemsorganisasjoner. Rettighetshavere i EØS-området får kompensasjon gjennom avtaler Norwaco har med utenlandske organisasjoner. Disse avtalene sikrer også at norske rettighetshavere får kompensasjon for privatkopiering i andre EØS-land.

Som grunnlag for fordelingen gjennomfører et uavhengig analyseselskap årlige statistiske undersøkelser av privatkopiering i Norge på oppdrag fra Norwaco. Undersøkelsene forteller hvilke verkstyper det gjøres opptak av, og i hvilket omfang, men gir ingen direkte oversikt over hvilke enkeltverk som kopieres.

Rapportene kan lastes på våre nedlastningssider.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993