Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

NRKs arkiv

Vår felles hukommelse - forhandlingene om ny avtale til Riksmekler

NRKs arkiv er en stor og viktig del av norsk kulturarv og representerer på mange måter vår felles hukommelse som moderne nasjon. Norwaco representerer rettighetshavere i arkivproduksjonene gjennom fullmakt fra sine medlemmer og avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven. Dermed kan NRK inngå én avtale med Norwaco i stedet for individuelle avtaler med alle rettighetshaverne som har bidratt i produksjonene.

Avtale for perioden 2014 - 2019

Den første avtalen om NRK-arkivet ga NRK rett til å publisere alle egenproduksjoner produsert før 1997. Til sammen 17 000 timer TV-produksjoner ble lagt ut i arkivet gjennom avtalen.

Begrenset avtale for 2020 - 2021

Både NRK og Norwaco hadde ønsket en mer omfattende avtale, som også inkluderte nyere produksjoner, men kom ikke til enighet om betingelsene. Derfor omfattet avtalen, som før, bare produksjoner fra før 1997. Antall timer TV-innhold var begrenset til 8000 timer, men NRK hadde mulighet til å rullere på innholdet og ta produksjoner ut og inn etter egne vurderinger.

Ny avtale fra 2022?

NRK og Norwaco har forhandlet om ny arkivavtale, men har ikke lykkes i å bli enige om betingelsene. Partene har nå bedt Riksmekler om bistand, og mekling er planlagt 2. februar. Den begrensede avtalen for 2020 og 2021 gjelder inntil videre, så lenge mekling pågår.

68076.jpg#asset:834:medium
95300.jpg#asset:835:medium
Fleksnes-og-TV.jpg#asset:853:medium
bildearkiv103_R_02471_011.jpg#asset:852:
bildearkiv101_Lille-Lordag.jpg#asset:846
Trond-Viggo-og-flode.jpg#asset:854:mediu

Foto: Jan Nordby, NRK, Gunnar Moe/NRK, Jan Nordby/NRK, NRK, Tore Halden/NRKNorwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993