Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

For rettighetshavere

Opphavsretten sikrer skaperne av åndsverk enerett til å råde over verket. Andre som ønsker å bruke det, må innhente tillatelse fra rettighetshaverne. For audiovisuelle verk er antallet rettighetshavere høyt. Derfor har både rettighetshavere og brukere funnet det hensiktsmessig å klarere rettigheter gjennom Norwaco.

Norwaco inngår avtaler med brukere på vegne av 36 norske medlemsorganisasjoner og en rekke utenlandske samarbeidspartnere. Utenforstående norske og utenlandske rettighetshavere blir omfattet av avtalene gjennom åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens.

Fordeling

Norwaco fordeler vederlagsinntektene til medlemsorganisasjonene, som igjen fordeler videre – enten direkte til individuelle rettighetshavere eller gjennom fond, støtte eller stipender. Bestemmelsene om avtalelisens gir medlemmer og ikke-medlemmer lik rett til vederlag.

Representasjons- og utvekslingsavtaler

Utenlandske rettighetshavere har også krav på vederlag for bruk som skjer i Norge, og norske rettighetshavere har krav på vederlag fra land hvor deres verk brukes. Derfor har Norwaco inngått en rekke representasjons- og utvekslingsavtaler med organisasjoner i andre land.

Forvaltningskontrakt

For at Norwaco skal kunne forhandle og inngå bindende avtaler på vegne av rettighetshaverne i våre medlemsorganisasjoner, trenger vi et forvaltningsmandat. Dette gis ved at medlemsorganisasjonen inngår forvaltningskontrakt med Norwaco. I forvaltningskontrakten velger medlemsorganisasjonen hvilke forvaltningsområder (sektorer) den ønsker å gi Norwaco forvaltningsoppdrag på.

Selv om en medlemsorganisasjon har inngått forvaltningskontrakt med Norwaco, kan individuelle rettighetshavere som er medlem av medlemsorganisasjonen selv inngå avtaler som gjelder de rettigheter som medlemsorganisasjonen har overlatt til Norwaco å forvalte. Det henvises dog til den enkelte medlemsorganisasjon for bestemmelser som gjelder forholdet mellom den enkelte rettighetshaver og medlemsorganisasjonen.

Forvaltningssektorer

Norwacos virksomhet er delt inn i forvaltningssektorer. For tiden er følgende sektorer operative:

 • TREDJEPARTS TV- OG RADIODISTRIBUSJON
  Lineær distribusjon av TV- og radiokanaler til abonnent via tredjepart og på-forespørsel-tjenester.
 • UNDERVISNINGSBRUK
  Bruk av lyd og bilde i undervisningsvirksomhet
 • BRUK I BIBLIOTEK OG MUSEER
  Bruk av lyd og bilde internt i bibliotek og museer for besøkende.
 • BRUK AV TV-SELSKAPS ARKIVMATERIALE
 • TV-selskaps bruk av egne produksjoner i nye produksjoner og tilgjengeliggjøring til allmennheten for privat bruk.
 • PRIVATKOPIERING
  Kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk.

I tillegg har Norwaco mandater fra sine medlemmer og utreder og utvikler forvaltning på følgende områder:

 • BEDRIFTSINTERN BRUK
  Bruk av lyd og bilde internt i bedrifter.
 • BRUK AV TV-SELSKAPS ARKIVMATERIALE
  Utvidelse av gjeldende arkivavtale med NRK.
 • OFFENTLIG FREMFØRING AV TV-INNHOLD
  Bruk av TV-innhold på offentlig tilgjengelig område.

Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993