Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Musikklisens

Tilleggsavtale for bruk av musikk

Musikklisens gir rett til å kopiere innspilt musikk og gjøre opptak av egen framføring av andres musikk i forbindelse med undervisning.

Musikklisens tilbys kun til kommuner og fylkeskommuner som har inngått hovedavtale om bruk av TV og film (AV-lisens). Avtalen gjelder for offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Musikklisens gir tillatelse til
– kopiering og bruk av utgitt musikk
– lagring og deling internt på skolen
– sammenstilling av musikk og f.eks. levende bilder og tekst

COLOURBOX14836721.jpg#asset:1037:medium
COLOURBOX10173878.jpg#asset:466:medium
COLOURBOX13384086_160907_112122.jpg#asse

Til undervisningsavtalene på nedlastningssidene...


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993