Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Styre

Norwacos styre for perioden 2020 - 2021, sist valgt på årsmøte 26. mai 2020.

Styre- og varamedlemmer velges på Norwacos årsmøte for to-årsperioder. Halvparten er på valg hvert år. Styrets leder velges for ett år av gangen.

Jan Terje Helmli

Norsk Forfatter- og oversetterforening

Styreleder

Foto: Roberto Di Trani

Marte Thorsby

IFPI Norge

Nestleder

Foto: Jannecke Sanne Normann

Renée Rasmussen

Musikernes fellesorganisasjon

AU-medlem

Foto: Trond Isaksen

Hege Iren Frantzen

Norsk Journalistlag

Foto: Ole Kaland/NRK

Harald Holter

BONO

Foto: Ansgar Valbø

Marius Øvrebø-Engemoen

GramArt

Foto: Eva Rose

Stian Langgaard-Nielsen

Virke Produsentforeningen

Foto: Bent Røiseland

Anders Bredmose

Norsk Skuespillerforbund

Foto: Gisle Bjørneby

Cato Strøm

TONO

Foto: Caroline Roka

Ann-Kristin Vasseljen

Den norske Forleggerforening

Foto: Terese Aalborg


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993