Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Styre

Norwacos styre for perioden 2021 - 2022, sist valgt på årsmøte 25. mai 2021.

Styre- og personlige varamedlemmer velges på Norwacos årsmøte for perioder på to år, hvor halvparten av medlemmene er på valg hvert år. Styrets leder, nestleder og AU-medlem velges for ett år av gangen.

Renée Rasmussen, styreleder

Creo

Foto: Trond Isaksen

Vara:
Anders Hovind, Creo

Marte Thorsby, nestleder

IFPI Norge

Foto: Jannecke Sanne Normann

Vara:
Erling Andersen, FONO

Harald Holter, AU-medlem

BONO

Foto: Ansgar Valbø

Vara:
Gyrid Garshol, Norske Billedkunstnere

Monica Boracco

Norske Dramatikeres Forbund

Foto: Kristin von Hirsch

Vara:
Elin Øy, Den norske Forfatterforening

Hege Fagerheim

Norsk Journalistlag

Foto: privat

Vara:
Ole Jan Borgund, NAViO

Marius Øvrebø-Engemoen

GramArt

Foto: Eva Rose

Vara:
Eva Grainger, Norske Dansekunstnere

Stian Langgaard-Nielsen

Virke Produsentforeningen

Foto: Bent Røiseland

Vara:
Åse Kringstad, Virke Produsentforeningen

Anders Bredmose

Norsk Skuespillerforbund

Foto: Gisle Bjørneby

Vara:
Bjørn Sæter, Norsk Sceneinstruktørforening

Cato Strøm

TONO

Foto: Caroline Roka

Vara:
Jon-Willy Rydningen, NOPA

Ann-Kristin Vasseljen

Den norske Forleggerforening

Foto: Terese Aalborg

Vara:
Bjørn Smith-Simonsen, Den norske Forleggerforening


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993