Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Opphavsrett og avtalelisens

Det er ditt verk

Når du komponerer en låt eller utarbeider et manus, er det du som eier åndsverket. Dette kalles opphavsrett og gir deg enerett til verket. Dette gjelder også om du fremfører noe, for eksempel dans eller teater, eller er produsent av for eksempel en film. Da kalles rettighetene gjerne nærstående rettigheter. Ønsker andre å bruke det du har gjort, må de søke din tillatelse og gjerne kompensere økonomisk for bruken. Det er her vi kommer inn.

Norwaco sørger for at opphavsrettigheter og nærstående rettigheter forvaltes på en god måte. Vi setter vilkår, forhandler om vederlag og sikrer at avtalen er i henhold til åndsverkloven.

Avtalene vi inngår på vegne av medlemmene våre, og andre vi har fullmakt fra, suppleres ofte av såkalte avtalelisensbestemmelser i åndsverkloven. Dette innebærer at Norwacos kunder får en heldekkende lisens og en «garanti» mot uforutsette krav fra medvirkende rettighetshavere som ikke er tilsluttet Norwacos medlemsorganisasjoner og avtaleparter.

Grunnleggende om opphavsrett

Åndsverkloven beskytter litterære, kunstneriske og vitenskapelige verk gjennom bestemmelser som gir opphaveren enerett til å råde over verket. Utøvende kunstnere og produsenter av åndsverk er også vernet gjennom enerettsbestemmelser i åndsverkloven.

Les mer

Avtalelisens

I tilfeller der det skjer masseutnyttelse av verk, slik som når TV-distributører tilbyr hundrevis av TV-kanaler til sine abonnenter eller lærere kopierer fra utgitte verk til bruk i undervisningen, er det praktisk talt umulig for brukeren å innhente samtykke fra og betale vederlag til hver enkelt rettighetshaver som brukes.

Les mer

Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993