Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Kopiering til privat bruk

Kultur er til for å deles

Som privatperson kan du kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for å sikre allmennhetens tilgang til kultur.

Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. For 2020 mottok Norwaco 50,5 millioner kroner til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere. For 2021 er det bevilget 51,7 millioner kroner.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993