Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Kopiering til privat bruk

Kultur er til for å deles

Som privatperson kan du kopiere åndsverk og annet beskyttet materiale som f.eks. musikk, film, TV-innhold, lydbøker, tekst og visuelle verk gratis og dele med nære venner og familie. Denne retten er fastsatt i åndsverkloven for å sikre allmennhetens tilgang til kultur.

Rettighetshaverne får økonomisk kompensasjon gjennom en årlig bevilgning i statsbudsjettet. For 2023 har Norwaco mottatt 54,6 millioner kroner til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere. Som følge av høyere prisvekst enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2023 er det foretatt en ekstraordinær prisjustering av budsjettet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023, som innebærer en økning i dette beløpet på ca. 1,2 millioner kroner.

I forslag til Statsbudsjett for 2024 ble det foreslått bevilget 58 090 000 kroner til individuell fordeling til norske og europeiske rettighetshavere gjennom Norwaco (s.124).
Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993