Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Enkel klarering av rettigheter

Norwaco er et bindeledd mellom skapere og brukere av kultur og underholdning innen TV, film og musikk.
Vi forvalter rettigheter til åndsverk, prestasjoner og produksjoner som norske og utenlandske rettighetshavere står bak, og gir brukere mulighet til å klarere rettighetene på en enkel og sikker måte.
Vederlagsinntektene går tilbake til rettighetshaverne og bidrar til et bærekraftig kulturliv.
Norwaco eies av sine 37 medlemsorganisasjoner.
 • Norwaco forvalter opphavsrettigheter på vegne av medvirkende i lyd- og billedproduksjoner, og inntektene går tilbake til disse. Siden stiftelsen i 1983 har Norwaco utbetalt over tre milliarder kroner til norske og utenlandske – opphavere, utøvende kunstnere og produsenter. Inntektene er med på å skape grunnlaget for nye produksjoner.

 • Per Christian Ellefsen, Norsk Skuespillerforbund

  Jeg har vært medlem av Norsk Skuespillerforbund helt siden teaterskolen på syttitallet og på lik linje med alle andre medlemmer nytt godt av de etterhvert økende vederlag som har blitt utbetalt gjennom Norwaco-systemet. Jeg opplever Norwaco som svært verdifullt for oss skuespillere, og håper organisasjonen vil fortsette med sitt viktige arbeide for sine medlemmer.

 • Kollektiv klarering gir store fordeler, både for rettighetshavere og brukere av medieinnhold. Gjennom sine medlemsorganisasjoner, representasjonsavtaler med utenlandske rettighetshavere og åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens, kan Norwaco lisensiere bruk av åndsverk på de fleste områder.

 • Cato Strøm, tidl. adm.dir. i TONO

  Gjennom mer enn tre tiår har Norwaco vært et svært viktig instrument for TONOs rettighetshavere i inn- og utland. Profesjonell utøvelse av rettighetsforvaltning til gunst for både brukere av rettigheter og rettighetshavere, har vært Norwacos varemerke, og vil være det i årene som kommer.

 • Marte Thorsby, IFPI Norge

  For norske og internasjonale plateselskaper er Norwaco en viktig aktør for å få klarert og samlet inn vederlag for bruk av musikk i alle former for TV-produksjoner som sendes i Norge. Med over 200 ulike internasjonale og norske TV-kanaler sier det seg selv at det er lett å miste oversikten. Her sitter Norwaco på en helt uvurderlig kompetanse, og de har gjennom mange år vært en viktig bidragsyter for å få vederlag for musikkbruken ut til plateselskapene.

 • Tom G. Eilertsen, AGICOA Norge

  AGICOA Norge har hatt et godt og tett samarbeid med Norwaco i en årrekke, og er helt avhengig av Norwacos arbeid for å kunne sørge for at både utenlandske og norske rettighetshaverne får utbetalt det vederlaget de har krav på i forbindelse med videresending av deres produksjoner i Norge. Norwaco er alltid på ballen og jobber hardt for å ivareta rettighetshavernes interesser.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993