Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Redegjørelser etter åpenhetsloven

Det fremgår av åpenhetsloven § 5 at virksomheter skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort. Formålet er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes aktsomhetsvurderinger, og hvilke tiltak som er iverksatt. Nedenfor finner dere Norwacos redegjørelser.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993