Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ofte stilte spørsmål

Noen av de vanligste spørsmålene om visning av TV i offentlig sammenhenger.

 • Hva er offentlig fremføring?

  Når du viser TV i en restaurant, resepsjon, butikk, hotell, kantine, treningssenter, kontorlandskap eller lignende hvor allmennheten har adgang, regnes dette som offentlig fremføring. Dette gjelder uansett hvordan du mottar TV-signalene / TV-innholdet. Se eksempler her.

 • Hvem har rettighetene til TV-programmene?

  Innholdet i TV-sendingene er skapt gjennom samarbeid mellom mange aktører som har rettigheter i det ferdige produktet. Regissører, musikere, komponister, plateselskaper, fotografer, skuespillere, manusforfattere eller filmprodusenter har etter åndsverkloven, enerett til å utnytte produksjonene. Derfor krever visning av TV i offentlige sammenhenger samtykke fra rettighetshaverne.

 • Kan jeg vise sport i lokalene våre etter å ha inngått avtale med Norwaco?

  Norwaco sin avtale for offentlig TV dekker ikke sportssendinger/programmer.

  Når det gjelder sport på NRK, så har NRK besluttet å ikke innkreve vederlag for sine egne rettigheter ved overføringer for allmennheten. I praksis betyr dette at sport på NRK sine kanaler kan vises på puber, restauranter, sykehjem og liknende. NRK har likevel forbeholdt seg retten til å kreve vederlag i situasjoner hvor sendingene benyttes med klart kommersielt formål. Dette vil for eksempel gjelder ved arrangementer der det kreves inngangspenger for å se NRK sine sendinger.

  Les mer på NRKs nettsider.

 • Hva står det om offentlig fremføring i loven?

  Det følger av åndsverkloven §§ 3, 16 og 20 (tidligere §§ 2, 42 og 45) at opphavere, utøvende kunstnere og produsenter har enerett til at råde over de verk, prestasjoner og produksjoner (herunder TV-programmer og filmer) de selv skaper eller er med på å skape. Det innebærer at de har rett til å bestemme over bruken, blant annet om verket kan gjøres tilgjengelig (vises) for andre ved offentlig fremføring. Derfor kreves det en avtale med rettighetshaverne dersom en virksomhet ønsker å vise TV offentlig.

 • Trenger man avtale hvis man har bedriftsabonnement med en TV-distributør?

  Betalingen til TV-distributøren som leverer signaler til bedrifter og virksomheter dekker ikke offentlig fremføring av TV-kanalene. Dersom bedriften/virksomheter viser TV-kanaler offentlig, krever dette en særskilt avtale om denne bruken.

 • Trenger man avtale med Norwaco når man har avtale med Tono og Gramo?

  Ja, avtale med Tono og Gramo dekker kun fremføring av musikk (lydverk) og ikke TV-sendinger.

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er i tvil?

  Du er alltid velkommen til å kontakte Norwaco hvis du har spørsmål om offentlig fremføring/overføring eller annen bedriftsintern bruk. Se kontaktinfo nederst på sidene. Bransjeorganisasjoner for rettighetshavere kan også være behjelpelige.

 • Hva er inkludert i prisen?

  Avtalen klarerer rettighetene for opphavere, utøvende kunstnere og produsenter i alle kanaler offentlig. Unntak gjelder for komponister og lydopptak hvor det må inngås avtaler direkte med henholdsvis TONO og GRAMO. Enkelte kringkastere krever også ekstra betaling for offentlig visning. Dette må avtales direkte med kringkasteren eller din TV-distributør.

 • Hvorfor er det satt en pris per overnattingsrom/kvadratmeter?

  Antall overnattingsrom/kvadratmeter indikerer antallet potensielle seere i de ulike fellesrommene og gjør det mulig å differensiere prisen for større og mindre virksomheter.

 • Hvorfor har dere tidligere latt virksomheter vise TV-kanaler i fellesrom og ikke tatt betalt for det, har dette vært ulovlig?

  Det er først i de senere år at Norwaco er gitt mandatet til å klarere offentlig visning fra rettighetshaverne. Norwaco ble i 2019 godkjent som avtalelisensutløsende organisasjon på området, som gjør at vi kan tilby tilnærmet heldekkende avtaler til kundene. Avtalelisensvirkningen skjermer lisenstaker fra eventuelle krav fra tredjeparter, som deretter skal henvises til Norwaco for krav om vederlag, jf. blant annet åvl. § 64.

  På grunn av koronapandemiens påvirkning på markedet og en forlenget unntakstilstand for mange bedrifter, har vi utsatt klareringen til nå.

 • Hvorfor skal man betale til Norwaco?

  Alle som viser TV offentlig hvor allmennheten har adgang, skal ha en avtale med alle de som har rettigheter i de ulike TV-programmene. Det betyr at man utover å ha en avtale med en TV-distributør (f.eks. Allente, Altibox, Telia, RiksTV eller Telenor) om forsyning av TV-signalet, også må ha en avtale om bruken av det TV-innholdet som andre har opphavsretten til.

  Norsk lovgivning beskytter opphavsretten. Det betyr i praksis at aktører som utnytter opphavsrettslig beskyttede verk, prestasjoner og produksjoner, trenger en avtale som dekker eksempelvis skuespillere, regissører, manusforfattere, produsenter osv., som alle har rettigheter i produksjonene. En slik avtale er en forutsetning for å kunne vise TV lovlig til ansatte, kunder og andre besøkende.

  Norwaco tilbyr enkel klarering av dette innholdet, gjennom en samlet avtale på vegne av alle disse rettighetshaverne. Derfor behøver dere bare å inngå en avtale med oss, når dere vil vise kanaler.

 • Hvorfor skal man betale både til TV-distributøren og til Norwaco?

  Når virksomheten inngår avtale om TV-pakken hos TV-distributøren, betaler man for mottaket av TV-signalet. Å vise innholdet offentlig er ikke inkludert i dette. Retten til dette ligger hos opphavere, utøvende kunstnere og produsenter som har bidratt til å lage TV-innholdet. Dette inkluderer: manusforfattere, regissører, skuespillere, dubbere, musikere, artister, dansere etc. Vederlaget til Norwaco fordeles videre til disse rettighetshaverne.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993