Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Enkel klarering av rettigheter

Norwaco representerer medlemmene i 35 norske organisasjoner for opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter – til sammen ca. 65.000 individuelle rettighetshavere.

Cato Strøm

"boardMember" type main entry template

Cato Strøm

https://norwaco.no/om-norwaco/styre/cato-strøm

Cato Strøm

Foto: Caroline Roka

Vara:
Jon-Willy Rydningen, NOPA

TONO

Renée Rasmussen, styreleder Marte Thorsby, nestleder Harald Holter, AU-medlem Monica Boracco Hege Fagerheim Marius Øvrebø-Engemoen Stian Langgaard-Nielsen Anders Bredmose Cato Strøm Ann-Kristin Vasseljen

Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993