Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Medlemsvilkår

Vilkår for medlemskap i Norwaco.

Norwaco er en paraplyorganisasjon med 37 medlemsorganisasjoner som representerer opphavere, utøvende kunstnere og produsenter.

Vilkår for medlemskap i Norwaco fremgår av vedtektenes kapittel 1.3:

1.3 Medlemskap

1.3.1
Som medlemmer i Norwaco kan opptas norske organisasjoner som representerer sine medlemmers rettigheter i åndsverk, rettigheter til utøvende kunstneres prestasjoner eller produsentrettigheter, innenfor minst ett av Norwacos forvaltningsområder. Representasjonsretten må kunne dokumenteres.

1.3.2
Årsmøtet tar opp nye medlemmer etter innstilling fra styret. Medlemmer kan opptas av styret med virkning fram til neste årsmøte. I begge instanser krever opptak 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke med.

1.3.3
Hver medlemsorganisasjon betaler en årlig medlemsavgift som fastsettes av årsmøtet. Årsmøtet kan også fastsette andre avgifter, for eksempel innmeldingsavgifter og årsavgifter for forvaltningssektorene.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Storgata 5, 0155 Oslo | Org.nr. 961 085 993