Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Ofte stilte spørsmål

Noen av de vanligste spørsmålene om visning av TV i offentlig sammenhenger.

 • Hva er offentlig fremføring?

  Når du viser TV i en restaurant, resepsjon, butikk, et hotell eller lignende hvor allmennheten har adgang, regnes dette som offentlig fremføring. Det samme gjelder om du viser TV i en kantine, kontorlandskap eller lignende. Se eksempler her.

 • Hvem har rettighetene til TV-programmene?

  Innholdet i TV-sendingene er skapt gjennom samarbeid mellom mange aktører som har rettigheter i det ferdige produktet. Regissører, musikere, komponister, plateselskaper, fotografer, skuespillere, manusforfattere eller filmprodusenter har etter åndsverkloven, enerett til å utnytte produksjonene. Derfor krever visning av TV i offentlige sammenhenger samtykke fra rettighetshaverne.

 • Hva står det om offentlig fremføring i loven?

  Det følger av åndsverkloven §§ 3, 16 og 20 (tidligere §§ 2, 42 og 45) at opphavere, utøvende kunstnere og produsenter har enerett til at råde over de verk, prestasjoner og produksjoner (herunder TV-programmer og filmer) de selv skaper eller er med på å skape. Det innebærer at de har rett til å bestemme over bruken, blant annet om verket kan gjøres tilgjengelig (vises) for andre ved offentlig fremføring. Derfor kreves det en avtale med rettighetshaverne dersom en virksomhet ønsker å vise TV offentlig.

 • Trenger man avtale hvis man har bedriftsabonnement med en TV-distributør?

  Betalingen til TV-distributøren som leverer signaler til bedrifter og virksomheter dekker ikke offentlig fremføring av TV-kanalene. Dersom bedriften/virksomheter viser TV-kanaler offentlig, krever dette en særskilt avtale om denne bruken.

 • Trenger man avtale med Norwaco når man har avtale med Tono og Gramo?

  Ja, avtale med Tono og Gramo dekker kun fremføring av musikk (lydverk) og ikke TV-sendinger.

 • Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg er i tvil?

  Du er alltid velkommen til å kontakte Norwaco hvis du har spørsmål om offentlig fremføring/overføring eller annen bedriftsintern bruk. Se kontaktinfo nederst på sidene. Bransjeorganisasjoner for rettighetshavere kan også være behjelpelige.


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993