Innlogging for medlemmer


Glemt passordet ditt?

Offentlig visning av TV

Visning av TV-innhold for kunder eller internt i en bedrift krever samtykke fra de som har rettigheter til innholdet i sendingene.

Visning av TV til kunder, ansatte eller besøkende på hotellrom, treningssenter, venteværelse, barer og andre offentlig tilgjengelige steder bidrar til en positiv opplevelse, kan gjøre ventetiden kortere, treningen mer spennende og er ofte forventet av kunder, gjester og brukere.

For å gjøre dette lovlig, trenger man avtale med de som har bidratt i og har rettigheter til innholdet i TV-sendingene. En slik avtale kommer i tillegg til avtalen med TV-distributøren om selve TV-signalet. Norwaco representerer alle rettighetshavere i TV-sendinger og tilbyr en heldekkende avtale som gir de nødvendige tillatelser til offentlig visning av TV i Norge.

Avtale om offentlig visning

Avtale og vilkår kan lastes ned her


Norwaco tilbyr rettighetsforvaltning og sikrer brukere enkel klarering av audio- og audiovisuelt innhold.
Tel. +47 23 31 68 00 | norwaco@norwaco.no | Møllergata 8, inng. Skråninga, 0179 Oslo | Org.nr. 961 085 993